MOEILIJK GAAT OOK

We hebben ondertussen al veel geschreven dat het niet altijd makkelijk is geweest en dat we wat vertraging hebben opgelopen. En dat klopt uiteraard ook wel, er staat heel wat in de steigers voor de volgende jaren en zelfs voor dit voorjaar. Maar we mogen ook best fier zijn op wat wel al gerealiseerd hebben. 

DOELGERICHT INVESTEREN

BETERE STRATEN, FIETS- EN VOETPADEN EN NIEUWE VISIES VOOR ONZE PLEINEN

Er is voor deze legislatuur een grote inhaalbeweging gepland op het vlak van infrastructuur. In ons meerjarenplan is voor meer dan 30 miljoen euro aan investeringen gepland. De eerste werken zijn reeds uitgevoerd, de rest volgt snel. 

EEN BREDE GEDRAGEN VISIE OVER ONZE OPEN EN BEBOUWDE RUIMTE

De ‘bouwmeesterscan’ ligt op tafel. Samen werken we verder aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor onze bebouwde en open ruimte. Documenten die duidelijke lijnen voor de toekomst uitzetten, documenten die we in overleg met de klankbordgroepen vorm geven.

EEN WARM TERNAT

EEN BREDE ONDERSTEUNING VOOR AL ONZE CLUBS EN VERENIGINGEN IN DEZE BIZARRE TIJDEN

Heel veel clubs en verenigingen hebben het afgelopen jaar verschillende keren snel moeten schakelen. Met ons uitgebreid extra subsidiereglement blijven we ook volgend jaar iedereen zowel op materieel als financieel vlak ondersteunen. 

EEN WARME GEMEENSCHAP

Samen hebben we het afgelopen jaar toch enkele mooie projecten kunnen realiseren. Ook deze vakantie zie je fijne verlichting, leuke raamtekeningen en krijgen heel wat mensen een fijne kerstkaart van andere Ternattenaren in de bus. 

Niet alle geplande activiteiten zijn kunnen doorgaan, maar dit keer geldt zeker: ‘uitstel is geen afstel’. Alles ligt klaar, het worden drukke tijden eens alles in z’n plooi valt. 

Samen met vrijwilligers werden de mondmaskers en de folder met alle nuttige informatie omtrent corona in een mum van tijd verspreid onder al onze bewoners. Vrijwilligers hebben duizenden mondmaskers gemaakt voor mensen die ze het meest nodig hadden. Hartverwarmend was dat allemaal.

PARTICIPATIE IN DE STEIGERS

Geen goed jaar om veel samen te komen. Wel tijd om veel te plannen. We zijn er bijna klaar voor en wachten vol ongeduld om te starten. Zeer binnenkort leggen we de start plannen voor, onthou vooral dat dit constant zal evolueren, en dat we er samen aan blijven werken.

TERUGBLIK OP HET WELZIJN VAN 2020

De maatschappelijke effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Ternat. De gevolgen zijn merkbaar op zeer veel verschillende terreinen en manieren, zoals bijvoorbeeld: de psychische en sociale effecten van thuisisolatie of quarantaine; de sociale omgang met anderen op het werk en in uitgaansleven en cultuur. De pandemie heeft ernstige effecten op de gezondheid en het privéleven, maar ook op werkgelegenheid, (kinder)armoede, het sociale leven, het onderwijs…We beginnen nog maar net te beseffen hoe diep alles ingrijpt.

De signalen in onze gemeente zijn alomtegenwoordig: gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid onder ouderen en toenemende bestaansonzekerheid voor grote groepen burgers.

Verschillende initiatieven werden in het leven geroepen om waar mogelijk een ondersteunende hand te bieden. De strijd tegen de eenzaamheid tijdens de lockdowns wordt opgevangen door belrondes waarbij via een telefoontje een babbeltje wordt gedaan met kwetsbare burgers en alleenstaande 75-plussers .

Waar nodig wordt een vrijwilliger ingeschakeld om boodschappen te doen of bij de apotheker langs te gaan. Ook anderstalige nieuwkomers en mensen van een diverse herkomst laten we niet in de kou staan. Ternat is nog steeds een veilige en warme gemeente waar alle inwoners zich thuis voelen, het praatcafé blijft bestaan, maar gaat nu online door.

In samenwerking met Odisee Hogeschool gaan studenten orthopedagogie langs bij kwetsbare gezinnen om ondersteuning te bieden aan ouders bij het huiswerk maken.

Extra Vlaamse en federale middelen worden ingezet voor de bestrijding van kinderarmoede, voedsel en andere dringende noodhulp.

Om de kwetsbare gezinnen te ondersteunen heeft het Sociaal Huis in samenwerking met het Huis van het Kind een luierbank opgericht. Deze luierbank bestaat uit luiers van ouders die een overschot hebben en deze willen schenken aan ouders die het financieel moeilijk hebben en waarvoor de aankoop ervan een zware dobber is. Gezinnen kunnen ook in het Sociaal Huis eerste leeftijdsmelk verkrijgen.

De maatschappelijk werkers hebben geholpen bij de opsporing van de bron van besmette burgers en zij ondersteunen mensen die in quarantaine of in isolatie moeten.

De assistentiewoningen ‘De Sibbe’ hebben nu een ‘look en feel’ anno 2020. 

Tot slot, heb je hulp nodig? Wij zorgen voor jou. Laat ons weten waarmee we jou kunnen helpen. We bekijken alle vragen en gaan dan op zoek naar een geschikte oplossing. samenleven@ternat.be