WE BLIKKEN VOORUIT 

Ik zag veel b-eren maar dat broodje is hier nog niet gesmeerd 

Partciperen, co-creëren, faciliteren, samen redeneren, concluderen,… we kunnen nog wel even doorgaan. Maar het belangrijkste nieuws: Het participatieplatform en buurtplatform krijgen stilaan meer vorm. Dit voorjaar lanceren we een nieuw platform en zetten we de buurt- en wijkwerkingen in de kijker. We zetten er samen onze schouders onder. 

Hoe we dat doen werken we samen in de meerderheid en met de gemeenteraad nog even verder uit de eerstkomende maanden. Van zodra dat virus het toelaat, vliegen we erin. Wat je vooral moet weten, het is een start, het is geen vastgelegde structuur die we kost wat kost willen vasthouden. Het is een proces, evolutief en het zal constant moeten bijgeschaafd worden. Maar je moet ergens beginnen. En we kunnen alvast stellen dat we staan te popelen om eraan het beginnen. 

HET WORDT EEN TRIP NAAR COMPOSTELLA 

Corona dwingt ons allen tot verandering. 

Verandering in hoe we ons dagelijks leven vorm geven en leiden. Maar ook verandering in hoe we ons werk anders moeten aanpakken. Niemand had vooraf een ontwerp klaar. Iedereen voelt ook aan dat wachten tot iemand met een helder ontwerp komt weinig zoden aan de dijk brengt. 

Er komt namelijk niets. Enkel eerste actie zal tot aanpassing en verandering leiden. We zijn dan ook allemaal aan het experimenteren geslagen. Die experimenten hebben eenzelfde verloop. We zetten een eerste stapje in het onbekende. Dan reflecteren we over wat we eruit geleerd hebben en wat wel of niet werkt, alvorens een nieuw experiment op te zetten. De succesvolle aspecten worden onderweg mee geïntegreerd en worden geleidelijk nieuwe gewoonten. Zo doet iedereen in snel tempo nieuwe kennis en vaardigheden op die niet enkel vandaag, maar ook op lange termijn waardevol zullen zijn. Er is geen duidelijke bestemming geformuleerd en de bestemming doet er ook niet zo toe. Het gaat hem om de weg en wat we onderweg geleerd hebben. En door verder op weg te gaan worden nieuwe gewoonten aangeleerd en ons eigen gemaakt. 

‘De bestemming doet er niet zo toe. Het gaat hem om de weg en wat we onderweg geleerd hebben.’ 

Daan Sorgeloos 

EEN DOOS VOL NIEUWE TRAJECTEN 

Een nieuwe cultuurraad, of misschien wel een cultuurplatform? Een breed open draagvlak voor cultuur in Ternat. We zetten Ternat nog meer op de ‘culturele’ kaart, dat is de doestelling. 

Een brede visie ontwikkelen voor CC De Ploter. Wat moet een cultuurhuis in de toekomst nog hebben? Hoe ziet het Cultuurcentrum van 2030 eruit? Spreek je van een cultuurhuis of van een cultuurcentrum? Of een gemeenschapscentrum? Samen denken we in de toekomst. 

We gaan met onze helikopter ook boven het centrum van Sint-Katherina-Lombeek hangen. Het kerkplein moet worden aangepakt, het ideale moment om ook het culturele hart van onze gemeente meteen mee te nemen in de plannen. Het zou anders een gemiste kans zijn. 

Ook de horecamogelijkheden in onze openbare gebouwen (CC De Ploter en het sportcentrum) nemen we eens nauwkeurig onder de loop. Hoe maak je hier een goed commercieel en sociaal verhaal van met kansen voor jong en oud en bij uitbreiding de hele Ternatse gemeenschap? 

Samen zoeken we naar de juiste oplossingen voor Ternat. 

DE GEMEENTE ALS ARCHITECT 

Uiteraard gaan we steeds voor zoveel mogelijk participatie, maar ervaring leert ons ondertussen dat het ook niet altijd en overal werkt. Soms moet je de plannen ook laten uittekenen, en ben je, samen met de experten, ook de architect van een voorstel. Ook dit is een leerproces, je ontdekt onderweg vaak waar participatie een duidelijke meerwaarde betekent en waar het minder aangewezen is. Met vallen en opstaan. 

Het afgelopen jaar hebben we achter de schermen heel hard aan onze communicatie gewerkt. Samen met enkele experten hebben we alle diensten en alle plekken en hun desbetreffende communicatie goed bestudeerd. We hebben al snel enkele quick-wins gevonden en nemen nu alle opmerkingen mee in ons nieuw communicatieplan en huisstijlhandboek. Een duidelijk Ternats jasje voor de lente, daar gaan we voor. 

DAT BROODJE IS HIER NOG NIET GEBAKKEN. 

En dan hebben we het over dat virus dat ons nog wel even in de ban zal houden. Wanneer en hoe alles zal worden uitgerold de komende maanden zal sterk afhangen van hoe de situatie ins ons land verder zal verlopen. Samen met jullie hopen we uiteraard op het beste en kijken we vol positivisme naar de toekomst. 

Ondertussen laten we jullie ook niet in de steek, we blijven ondersteunen en hulp bieden waar het nodig is. Onze clubs en ons bruisend verenigingsleven blijven het cement van onze gemeente en daar blijven we ook op inzetten.